PUKINJA — Juniperus macrocarpa

Slična je prethodnoj vrsti (Juniperus oxycedrus), ali su joj grane povijene prema zemlji. Bobice su nešto krupnije od bobica prethodne vrste i kad sazru slične su boje kao i kod prethodne vrste (Juniperus oxycedrus).


Rasprostranjena je samo u priobalnom pojasu primorja, ali je reda od prethodne vrste.

Upotreba je kao i kod prethodne vrste.

Google oglasi

Popularni postovi zadnjih 7 dana

Google oglasi